Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.1 /  10 (  54 lượt đánh giá )